VF> zL ;MG, WFD4 D-0F

સંવત ૧૯૮૦ પોષ સુદ-૨ આઠમી ડિસેમ્બર ૧૯૨૪ મંગળવારે રાત્રે ૮ઃ૩૦ વાગે જુનાગઢના કેશોદ તાલુકાના મઢડા ગામે ગઢવી શ્રીમાન હમીરભાઇ મોડને ધરે આઇ શ્રી રાણબાઇના કુખેથી પુજ્ય આઇમાં શ્રી સોનબાઇ માં નો જન્મ થયો. પુજ્ય આઇમાં એ જન્મ ધારણ કરીને પોતાના તુંબેલ કુળને, મોડવંશને, ચારણ જાતીને તેમજ સમાજના સર્વે વર્ગો જાતીને પવિત્ર કર્યા અને ઉજ્જવળતા શુધ્ધતા આપી. એમના જન્મથી આઇ રાણબાઇ ધન્ય બન્યા તથા આઇમા શ્રી સોનબાઇની જન્મદાત્રી માતાનું મહાન યશસ્વી પદ પામ્યા. પુજ્ય આઇમાંએ સમાજમાંથી પાપ, વહેમ, હિંસા, અનાચાર, અજ્ઞાન, વેર, કુસંપ દુર કરીને પુણ્ય, અહિંસા, આચાર, જ્ઞાન, શિક્ષણ, ક્ન્યા કેળવણી, ભણતર, સંપ, એકતા, દાન, યજ્ઞ, સેવા, પુજા, ધ્યાન, ભકતિ, પરોપકારની ગંગા-જમુના પ્રવાહિત કરીને સૌને ઉન્નતીના પંથે દોર્યા. જીવન કર્તવ્યને અવતાર કાર્યને યોગ્ય રીતે દિપાવીને અનંત જ્ઞાન અને સુખના મહાસાગર એવા જગદંબા આદિ શકતિ પરાઅંબા સાથે ઐક્ય સાધ્યુ, એ દિવ્ય અનંત ચેતનામાં લીન થયાં એમાં સમાય ગયાં.

આઇ શ્રી સોનબાઇમાં ગીયડ સરકડીયા નેશવાળાએ સોળ વર્ષ પેહલા સંવત ૧૯૬૪ માં આપેલ આશીર્વાદની વાત હમીરબાપુને બરાબર યાદ હતી. આઇ સોનબાઇમાં ગીયડે એ વખતે કહેલુ કે

“હમીર ! બેટા ! તે મારી ખુબ સેવા કરી છે.હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું અને તારે મારી નિશાની સંભારણું જોઇએ છે ને તો તારે ઘેર પાંચમી દિકરી આવે તેને મારુ નામ આપજે એ ખુબ પ્રતાપી થાશે એને મારી જીવતી જાગતી નીશાની મારુ સંભારણુ માનજે. સમ્જયો ને !”

Read More

SlJ zL N],F EFIF SFU ZRGF

छंदः सारसी
नव लाख पोषण अकळ नर ही, ए ज सोनल अवतरी,
मा ! ए ज सोनल अवतरी.

अंधकारनी फोजुं हटी, भेंकार रजनी भागती,
पोफाट हामा सधू प्रगटी, ज्योत झगमग जागती;
व्रण तिमिर मेटण सूर समवड, किरण घटघट परवरी,…… नव लाख

जे दिने मढडे मांड मेळो, नात सघळी नोतरी,
पोषवा लाखांय लार पंगत, हसत वदने हूकळी;
ते वखत वाधी मात व्रेमंड आभ लेती आवरी…… नव लाख.

डरपीआ समदर नीर हटीआं, रंघाडे आंधण धरे,
दरीआव सळवांतणा भरीआ, भगतरा बेडा तरे;
ताग लीयण तारुतणी टोळी, मा ‘जळे बूडी मरी…… नव लाख.

प्रहलाद चारण कळी हरणष, मोतनोबत गडगडी,
नि:शंक आसुर थंभ थडकीय, बाळ हणशे आ घडी;
अणवखत गरजी खंभसे, नरसिंहणी बणी नीसरी …… नव लाख.

ब्रह्मलोक मढड हमीर भगीरथ, शिव सोरठ शिर धरी,
वह धार खळखळ नीर नरमळ, आई गंगा अवतरी;
ओधारवा तन सगर-चारण, नेसडामां नीसरी…… नव लाख.

धाबळी धरणी, ऊजळ वरणी, संकट हरणी, चारणी !
भंडार भरणी, मंगळ करणी, दधि-तरणी, तारणी;
धरी शीश धरणी, ” काग ” बरणी, आई अन्नपूर्णेश्र्वरी.
नव लाख पोषण अकळ नर ही, एज सोनल अवतरी,
मा ! ए ज सोनल अवतरी.

VDFZL U[,[ZL